O MVGM

MVGM jest wiodącym europejskim zarządcą nieruchomości i specjalistą w dziedzinie nieruchomości, zatrudniającym ponad 1.500 pracowników w 46 oddziałach w 9 krajach. Założona w 1953 roku firma łączy ekspercką wiedzę o lokalnej dynamice z bogatym doświadczeniem międzynarodowym.

Home > O MVGM_XXX

Jesteśmy ekspertem w branży nieruchomości i wiodącym zarządcą nieruchomości w Europie

Jesteśmy ekspertem w branży nieruchomości, wiodącym zarządcą nieruchomości w Europie i największym zarządcą nieruchomości w Holandii. Posiadamy wyspecjalizowane zespoły w 9 europejskich krajach. Łączymy wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania nieruchomościami w różnych sektorach i oferujemy naszym klientom w pełni zintegrowane usługi z międzynarodowym doświadczeniem i znajomością lokalnego rynku. Zarządzamy biurami, nieruchomościami mieszkaniowymi, hotelami, nieruchomościami logistycznymi, nieruchomościami handlowymi i innymi.

Top 5 europejskich firm zarządzających nieruchomościami

Największy dostawca usług związanych z nieruchomościami w Holandii

Konsolidator rynku z ambicją rozwoju międzynarodowego

Posiadamy wyspecjalizowane zespoły w 9 europejskich krajach

Więcej o nas:

Przywództwo w Europie

MVGM jest zarządzane przez Zarząd i Europejski Zarząd. Razem ściśle współpracują z dyrektorami zarządzającymi w krajach, w których MVGM jest reprezentowane.

W skład naszego Zarządu wchodzą:

 • Janno de Haas
  Prezes Zarządu MVGM
 • Menno van der Horst
  Członek zarządu MVGM
 • Eddy Smit
  Członek zarządu MVGM

W skład naszej europejskiej Rady Dyrektorów wchodzą:

 • Maarten de Haas
  Dyrektor Zarządzający na Europę
 • Susi Kaml
  CFO
 • ir. Cor Treure
  CIO
 • Petra van der Vlist
  Dyrektor Personalny

Nasi dyrektorzy zarządzający w naszych europejskich lokalizacjach chętnie pomogą Państwu w opracowaniu strategii i zarządzaniu Państwa budynkami i powierzchniami.

Holandia

 • Janno de Haas
  Prezes MVGM 
 • Miranda Sulzle
  Dyrektor MVGM Zorgvastgoed
 • Manfred Ziere
  Dyrektor MVGM Wonen
 • Jeroen Koevermans
  Dyrektor MVGM Bedrijfsmakelaars
 • Roger Felix
  Dyrektor MVGM Vastgoedtaxaties
 • Ruben de Koning
  Dyrektor MVGM BOG
 • Sander van Hoek
  Dyrektor MVGM VvE

Belgia

 • Martin Waekens
  Dyrektor Zarządzający MVGM Belgium

Czechy

 • Petra Stiller
  Dyrektor Zarządzający MVGM Czech Republic

Niemcy

 • Menno van der Horst
  Członek zarządu MVGM
 • Dirk Tönges
  Dyrektor Zarządzający MVGM Germany
 • Thorsten Czoske
  Dyrektor Wykonawczy ds. Handlowych MVGM Germany
 • Andreas Flechtner
  Dyrektor wykonawczy ds. mieszkalnictwa MVGM Germany

Luksemburg

 • Stéphane Thauk
  Dyrektor Zarządzający MVGM Luxembourg

Poland

 • Łukasz Mazurczak
  Dyrektor ZarządzającyMVGM Poland

Portugalia

 • Miguel Kreiseler
  Dyrektor Zarządzający MVGM Portugal

Słowacja

 • Filip Polomský
  Dyrektor Zarządzający MVGM Slovakia

Hiszpania

 • Elisa Navarro
  Dyrektor Zarządzający MVGM Spain

 

Naszą wizją jest bycie proaktywną i dynamiczną organizacją i zawsze działać z uczciwością i przejrzystością jako dostawca usług i pracodawca.

Zobacz więcej

Jakość jest jedną z podstawowych wartości MVGM. Gwarantujemy jakość naszych usług poprzez różne krajowe i międzynarodowe członkostwa, partnerstwa i certyfikaty.

Zobacz więcej

Historia sukcesu i osiągnięć

1953 | Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum

1953 | Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum

1953 | Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum

1953 | Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum

1953 | Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum

1953 | Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum

1953 | Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum

Nasze podstawowe wartości

Nasi pracownicy są najcenniejszym kapitałem naszej firmy, ponieważ to właśnie ludzie stanowią o sukcesie naszego biznesu.

Zorientowanie na wynik dla klienta i pracownika

Naszą ambicją jest, aby klienci byli zadowoleni, a pracownicy zaangażowani i zmotywowani. Rozumiemy zmieniające się potrzeby i życzenia naszych klientów i reagujemy na nie elastycznie i fachowo. Przeprowadzamy regularne badania satysfakcji klientów i pracowników i zawsze dążymy do osiągnięcia najwyższego możliwego wyniku. Dzięki dogłębnej znajomości stale zmieniających się przepisów i regulacji, oferujemy proaktywne podejście i przełożenie wiedzy na praktykę, co skutkuje optymalnymi zyskami dla klientów.

Zaangażowani w sprawy ludzi i społeczeństwa

Mamy szacunek dla ludzi i całego społeczeństwa. Zaangażowanie i uczciwość są dla nas najważniejsze. Oferujemy naszym pracownikom możliwość rozwoju ich talentów. Uznajemy znaczenie bycia odpowiedzialnym biznesem, przyczyniającym się do stabilności społeczeństwa, w którym żyjemy i pracujemy. Przyczyniamy się do ochrony środowiska, na przykład poprzez daleko posuniętą cyfryzację i korzystanie z ekologicznej floty. Zarządzamy również nieruchomościami zgodnie z ekologicznymi celami klientów i sponsorujemy różne inicjatywy społeczne i sportowe.

Comitted to people and to society

We have respect for people and society as a whole. Commitment and integrity are of paramount importance to us. We offer our employees the opportunity to develop their talents. We recognize the importance of being a responsible business, contributing to the stability of society in which we live and work. We contribute to the protection of the environment through far-reaching digitization and the use of a green fleet, for example. We also manage real estate in line with clients’ green objectives and sponsor various social and sporting initiatives.

Result-oriented for customer and employee

Our ambition is to keep customers satisfied and employees to be committed and driven. We understand the changing needs and wishes of our customers and we respond flexibly and with expertise. We carry out regular satisfaction surveys for both customers and employees and always strive to achieve the highest attainable result. With a profound knowledge of constantly evolving laws and regulations, we offer a proactive approach and translation of insight into practice, resulting in optimal returns for clients.

MVGM News