Header About MVGM

Polityka prywatności

(ostatnia aktualizacja dnia 21 września 2020 r.) MVGM i jego spółki zależne szanują Państwa prywatność. Czasami możemy potrzebować niektórych informacji, aby móc świadczyć nasze usługi. Przetwarzamy Państwa dane osobowe z zachowaniem ostrożności i zgodnie z prawem. W niniejszej Polityce prywatności określono, które dane wykorzystujemy i w jaki sposób je przechowujemy, chronimy i przetwarzamy. Niniejsza Polityka prywatności reguluje działalność wszystkich spółek należących do grupy MVGM, jak również witryn internetowych www.mvgm.comwww.ikwilhuren.nuwww.mvgmbedrijfsmakelaars.nlwww.hisa.nl and www.watsonholmes.nl (zwanych dalej „Witrynami internetowymi”) oraz świadczenie oferowanych przez nas usług („Usługi”).

1 Administrator danych

Administratorem przetwarzania danych osobowych w grupie MVGM jest spółka MVGM Holding B. V., z siedzibą pod adresem: de Bruyn Kopsstraat 9 K, 2288 EC Rijswijk, wpisana do rejestru handlowego po numerem 857803384.

2 Cel i podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe w celu świadczenia usług w obszarze zarządzania nieruchomościami, w tym w ramach Wspólnot Właścicieli , usług agencji ds. zarządzania i wynajmu. Pozyskujemy również dane osobowe w kontekście naszej działalności, w tym podczas rekrutacji i wybierania personelu, wykonywania obowiązków administracyjnych, zapewniania bezpieczeństwa, zarządzania systemami informatycznymi, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, archiwizacji i obsługi wniosków, skarg i sporów. Dane osobowe przetwarzamy również do celów marketingowych i komunikacyjnych, w tym w celu zarządzania Witrynami internetowymi i wysyłania biuletynów informacyjnych pocztą elektroniczną oraz do celów statystycznych i analitycznych, w kontekście informacji zarządczych na potrzeby własne i potrzeby naszych klientów oraz w kontekście rozwoju produktów informacyjnych na rzecz osób trzecich. Te produkty informacyjne będą przetwarzać wyłącznie informacje na poziomie zagregowanym, aby zapewnić, że nie można ich ponownie przyporządkować do konkretnych osób fizycznych.

Podstawą prawną przetwarzania jest zawarcie i realizacja umów, które zawieramy z Państwem, wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, oraz dążenie do realizacji naszych uzasadnionych interesów oraz interesów naszych klientów i osób trzecich, takich jak właściciele nieruchomości i Wspólnoty Właścicieli. Zawsze będziemy zwracać się z prośbą o wyrażenie zgody na przesłanie naszego newslettera informacyjnego oraz na umieszczenie plików cookie i sygnałów nawigacyjnych sieci web. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

W wielu przypadkach MVGM działa jako podmiot przetwarzający dane w imieniu administratora danych (właściciela nieruchomości lub Wspólnot Właścicieli). Oznacza to, że MVGM przetwarza dane osobowe wyłącznie na polecenie administratora danych. Dane osobowe mogą być zatem przekazywane MVGM przez właściciela Państwa mieszkania lub nieruchomości handlowej. Oznacza to również, że wszelkie wnioski lub skargi dotyczące danych osobowych nie będą rozpatrywane przez spółkę MVGM, ale będą przekazywane administratorowi danych w celu ostatecznego rozpatrzenia zgodnie z wymogami RODO.

Możemy poprosić Państwa o udział w badaniach rynku, na potrzeby których wyznaczyliśmy podmiot przetwarzający dane. Wykorzystujemy te dane do oceny i poprawy naszych usług. Ankietę można zamknąć w dowolnym momencie. Państwa odpowiedzi zostaną udostępnione wyłącznie naszym klientom i nigdy nie będą publikowane.

3 Które dane osobowe?

Przetwarzamy następujące dane osobowe odwiedzających Witrynę internetową:

 • Nazwa używanej przeglądarki;
 • Używany system operacyjny;
 • Dostawca usługi połączenia z Internetem;
 • Używane urządzenie;
 • Szczegóły dotyczące lokalizacji;
 • Sposób przeglądania i podejmowane działania.

W przypadku osób, które zarejestrowały się i/lub korzystają z naszych Usług, przetwarzamy również następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko;
 • Płeć;
 • Dane adresowe;
 • Miejsca zamieszkania;
 • Numer telefonu;
 • Adres e-mail;
 • Data urodzenia;
 • Stan cywilny
 • Adres IP;
 • Numer paszportu lub dowodu osobistego;
 • Szczegóły dotyczące płatności;
 • Dane o dochodach;
 • Inne dane istotne w kontekście świadczenia usług.

4 Pochodzenie danych osobowych

Dane osobowe pozyskujemy, gdy nam je Państwo udostępniają lub gdy uzyskamy je w kontekście naszych usług (lub w jednym z naszych celów przetwarzania) za pośrednictwem osób trzecich, takich jak właściciele nieruchomości, firmy dysponujące informacjami handlowymi lub ze źródeł ogólnodostępnych, takich jak rejestr handlowy lub rejestr gruntów.

Odbiorcy danych osobowych

Nie będziemy udostępniać Państwa danych osobowych osobom trzecim, chyba że jest to konieczne dla jednego z celów przetwarzania określonych w pkt 2. Na przykład dane mogą być udostępniane właścicielom nieruchomości lub Wspólnotom Właścicieli w kontekście świadczenia usług. Informacje mogą być wymieniane z firmami dysponującymi informacjami handlowymi podczas zawierania umowy najmu. Jeżeli chcą Państwo zostać Najemcą, udostępnimy Państwa dane firmie Economic Data Resources B.V. (EDR). Na ich podstawie EDR udzieli informacji dotyczących Państwa zdolności kredytowej. EDR będzie wykorzystywać Państwa dane do analizy Państwa zdolności kredytowej i danych kontaktowych. Aby wnieść sprzeciw lub uzyskać informacje na temat sposobu wykorzystywania danych osobowych przez EDR, prosimy odwiedzić witrynę: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

Dane mogą być również udostępniane wykonawcom działającym na nasze zlecenie (bez względu na to, czy zaangażowano ich na korzyść naszych klientów), takim jak firmy obsługi technicznej, dostawcy usług IT czy urzędnicy sądowi. W przypadku najmu mieszkań dane lokatorów rezygnujących mogą być udostępniane potencjalnym lokatorom. Jeżeli tacy wykonawcy występują w charakterze podmiotu przetwarzającego dane w rozumieniu art. 4 ust. 8 RODO, będziemy zawsze zawierać z nimi pisemną umowę powierzenia przetwarzania danych.

Przekazywanie danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej

Co do zasady MVGM nie przekazuje danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej. Jeżeli dane są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, a dany kraj nie oferuje odpowiedniego poziomu ochrony w rozumieniu art. 45 RODO, przekazanie nastąpi z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa w rozumieniu art. 46 RODO lub zgodnie z jednym z warunków określonych w art. 49 RODO, na przykład z uwagi na to, że przekazanie jest wymagane do realizacji umowy zawartej pomiędzy Państwem a MVGM lub umowy zawartej pomiędzy MVGM a osobą trzecią w Państwa interesie lub jeżeli zaakceptowali Państwo takie przekazanie.

Okres przechowywania

Nie będziemy przechowywać Państwa danych dłużej niż jest to konieczne do celów określonych w pkt 2.

Pliki cookie

Niektóre z plików cookie, które wykorzystujemy, są niezbędnego do tego, aby umożliwić Państwu swobodne poruszanie się po całej Witrynie internetowej i korzystanie z jej specyficznych elementów, takich jak dostęp do zamkniętej sekcji, która zawiera treści dla zarejestrowanych użytkowników.

Możemy używać plików cookie, aby zapewnić Państwu lepsze wrażenie podczas korzystania z naszej Witryny internetowej. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszym Oświadczeniu o plikach cookie.

Państwa prawa

Przysługuje Państwu prawo żądania od MVGM dostępu do swoich danych. Jeżeli dane są nieprawidłowe, niekompletne lub nieistotne, mają Państwo prawo do żądania ich zmiany lub uzupełnienia. Mają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i żądania od MVGM usunięcia danych.

W określonych okolicznościach mogą Państwo zażądać kopii swoich danych i przekazania ich innej stronie.

W zakresie, w jakim przetwarzanie opiera się na Państwa zgodzie, zawsze mają Państwo prawo do wycofania zgody. Cofnięcie takiej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, należy skontaktować się z MVGM drogą pisemną lub elektroniczną z wykorzystaniem danych kontaktowych określonych poniżej. MVGM podejmie decyzję w sprawie Państwa wniosku w ciągu czterech tygodni.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru. Organem nadzoru jest Holenderski Organ Ochrony Danych (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

10 Zmiany

MVGM zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności w dowolnym momencie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Prosimy o sprawdzanie tej Witryny internetowej od czasu do czasu pod kątem ewentualnych zmian.

11 Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych i chęci skorzystania ze swoich praw określonych powyżej, prosimy o kontakt na adres:

MVGM Holding B.V.
Compliance Department
E: privacy@mvgm.nl
T: +31 (0)88 432 40 27

Adres dla odwiedzających: De Bruyn Kopsstraat 9 K | 2288 EC RIJSWIJK
Adres korespondencyjny: Box 1800 | 2280 DV Rijswijk
Numer Izby Handlowej: 69252610