Rosnące oczekiwania inwestorów, instytucji finansujących i najemców stawiają przed właścicielami obiektów nowe wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem. W jaki sposób im sprostać i jak skutecznie przekładać strategie na działania odpowiadające potrzebom interesariuszy pokazuje przykład kompleksu biurowego Gdański Business Center, w którym MVGM, jeden z wiodących zarządców nieruchomości komercyjnych w kraju, z powodzeniem opracował plan i wdrożył szereg dedykowanych działań ESG.  

„MVGM posiada międzynarodowe doświadczenie i know-how w zakresie wdrażania praktyk ESG. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom stojącym przed właścicielami budynków, którymi zarządzamy, poszerzyliśmy portfolio naszych usług na polskim rynku o m.in. działania optymalizujące koszty eksploatacyjne, zielone certyfikacje, doradztwo w zakresie zrównoważonego rozwoju, wsparcie w opracowaniu efektywnych strategii raportowania. Widzimy, że takie kompleksowe podejście do zarzadzania nieruchomościami jest dziś bardzo potrzebne, a pozytywne wyniki jakie udało się nam osiągnąć w kompleksie Gdański Business Center są tego dobrym przykładem”, potwierdza Leszek Sybura, Dyrektor Operacyjny, MVGM.

Gdański Business Center to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i największych warszawskich parków biurowych, wchodzący w skład portfolio Savills Investment Management. Obejmuje powierzchnię 101 000 mkw., a wśród jego najemców znajdują się takie firmy jak m.in. KPMG, Euronet, Philip Morris, Dell Technologies, Nielsen, Alianz.

„Zrównoważony rozwój odgrywa strategiczną rolę w kształtowaniu naszego portfolio nieruchomości
i budowaniu jego długofalowej wartości. Należące do nas budynki certyfikujemy w systemie BREEAM i wprowadzamy w nich programy z zakresu ESG. W realizacji strategii zrównoważonego rozwoju w Gdański Business Center wspiera nas MVGM”, mówi Julia Racewicz, Head of Asset Management Office & Logistics, Savills Investment Management.

Przede wszystkim dane 

Punktem wyjścia do opracowania działań z zakresu ESG dla budynków należących do kompleksu Gdański Business Center stała się szeroka analiza uwzględniająca aspekty techniczne i społeczne funkcjonowania budynków. 

„Jako zarządca dysponujemy nie tylko szczegółowymi danymi dotyczącymi zużycia energii elektrycznej, ciepła, wody, odpadów i parametrami działania poszczególnych instalacji, ale także wiedzą, w jaki sposób nasi najemcy korzystają z infrastruktury budynków i jakie są ich potrzeby. Na podstawie analizy tych czynników nasz zespół zaprojektował zestaw rozwiązań, które pozytywnie wpłynęły zarówno na realizację celów środowiskowych, jak i na jakość codziennego funkcjonowania użytkowników obiektu”, podkreśla Leszek Sybura.

Dążąc do poprawy efektywności energetycznej, w Gdański Business Center zostały wdrożone takie działania jak m.in. stały monitoring i odpowiednie dostosowywanie harmonogramów pracy poszczególnych instalacji i urządzeń HVAC, zmniejszenie godzin pracy węzłów cieplnych i dopasowanie ich do sposobu korzystania z przestrzeni przez najemców. Oświetlenie zewnętrzne oraz w częściach wspólnych zostało wymienione na energooszczędne źródła światła typu LED. W szatni dla rowerzystów zostały zainstalowane dodatkowe kabiny prysznicowe, a w garażach – gniazda do ładowania rowerów elektrycznych, aby infrastruktura budynków sprzyjała ekologicznym rozwiązaniom transportowym. Na terenie kompleksu wprowadzono także regularne zbiórki elektrośmieci i wyposażono budynki w pojemniki na zużyte baterie.

„W ramach prowadzonych działań MVGM wspiera właściciela kompleksu w monitorowaniu i  raportowaniu zużycia energii, wody i odpadów. Dzięki zastosowaniu systemu oceny GRESB właściciel nieruchomości zyskał wiedzę, jaki jest poziom realizacji jego celów ESG względem innych przedsiębiorstw oraz jakie obszary wymagają dalszych optymalizacji. Bieżące monitorowanie i analiza tych wskaźników stanowią istotne źródło danych przy planowaniu kolejnych działań”, dodaje Leszek Sybura.

Akcja edukacja 

„Do działań ESG w Gdański Business Center włączyliśmy nasz autorski program People in the Spotlight, inspirowany siedmioma filarami certyfikacji WELL. Zaproponowaliśmy użytkownikom budynków aktywności i kampanie, które wspierają i komunikują środowiskowe oraz społeczne aspekty ESG, a także pomagają budować najemcom dobrostan ich pracowników”, mówi Leszek Sybura.

W kompleksie biurowym odbyły się m.in. wystawa roślin oczyszczających powietrze, warsztaty pszczelarskie, czy wyzwanie sportowe zakończone sadzeniem lasu. Użytkownicy mogli skorzystać z serwisu rowerowego, badań profilaktycznych, a także współtworzyć instalację artystyczną. Równolegle prowadzone były kampanie edukacyjne, mające na celu zwiększenie świadomości uczestników w zakresie ochrony środowiska i zdrowego trybu życia. Firmy obecne w biurowcu aktywnie włączały się także w akcje charytatywne takie jak np. zbiórki na rzecz osób w kryzysie bezdomności, współpraca z fundacją promującą modę cyrkularną oraz wsparcie dla ofiar wojny w Ukrainie.

„Wdrażanie praktyk wspierających środowiskowy i społeczny aspekt ESG to długofalowy proces wymagający różnorodnych działań, monitorowania ich efektów oraz bliskiej współpracy właściciela nieruchomości i zarządcy. W Gdański Business Center udało się z powodzeniem wprowadzić rozwiązania, które spełniły nasze oczekiwania oraz zostały bardzo dobrze przyjęte przez najemców. Z pewnością nie jest to nasze ostatnie słowo i wspólnie z MVGM będziemy nadal pracowali nad budowaniem przewagi konkurencyjnej kompleksu w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju”, podsumowuje Julia Racewicz, Head of Asset Management Office & Logistics, Savills Investment Management.