Gliwickie CH FORUM regularnie podnosi standardy ekologiczne budynku, czego wyrazem są wybitne wyniki certyfikacji BREEAM. W najnowszym raporcie renomowanego audytora obiekt uzyskał oceny „Outstanding” oraz „Excellent” w kategoriach: Building Management i Asset Performance.

“Dzięki naszym wieloletnim, konsekwentnym działaniom w tym obszarze, budynek centrum zdecydowanie wyróżnia się na plus w klasie obiektów o kilkunastoletniej”, mówi Patrycja Duczmal, dyrektor CH FORUM, z ramienia firmy zarządzającej MVGM.

Certyfikat BREEAM jest jedną z najczęściej stosowanych w Europie metod oceny budynków pod kątem ich ekologiczności. Stanowi narzędzie zarządzania obiektem celem poprawy wpływu inwestycji na środowisko. Wśród zagadnień, które oceniane są przy certyfikacji BREEAM, branych jest pod uwagę wiele aspektów, m.in. takie jak: energooszczędność, zużycie wody, gospodarka materiałami i odpadami, a nawet komfort odwiedzających. Audytorzy ogromną wagę przywiązują do jakości prowadzonego procesu inwestycyjnego.

“Budynek w chwili oddania do użytkowania co prawda spełniał wszystkie normy środowiskowe, ekologiczne i energetyczne, lecz wymagał zmian, które pozwoliłyby zoptymalizować zużycie mediów oraz tak udoskonalić budynek, aby był on bardziej przyjazny dla środowiska oraz klientów”, tłumaczy Krzysztof Brzyski, dyrektor techniczny CH FORUM, MVGM.

Zarządzający obiektem, w porozumieniu z właścicielem, zrealizował długookresowy plan przygotowania go do wymagań certyfikacji BREEAM. Dokonano inwestycji i modernizacji, a także opracowano procedury i instrukcje, których efektem jest otrzymany niedawno nowy certyfikat z najlepszą oceną w kat. Building Management oraz oceną „Excellent” w zakresie Asset Performance.

Lista dokonanych modernizacji i inwestycji objęła wiele udoskonaleń technicznych oraz funkcjonalnych. Są to m.in. modernizacja oświetlenia (energooszczędne źródła światła LED i czujniki ruchu) oraz modernizacja central wentylacyjnych (zastosowano wymienniki ciepła). Dzięki nowoczesnemu opomiarowaniu budynku, najemcy mogą monitorować zużycie mediów on-line. W pomieszczeniach sanitarnych zainstalowano bezdotykowe krany i pisuary oraz toalety z bardzo ekonomicznym zużyciem wody do spłukiwania. Dzięki nowoczesnej instalacji odzysku wody deszczowej, jest ona wykorzystywana do podlewania roślinności i mycia parkingu. Kierowcom łatwiej na nim znaleźć wolne miejsce za sprawą systemu car assistant. Automatyczne markizy na świetlikach dachowych dostosowują się do warunków pogodowych. Z myślą o bezpieczeństwie środowiska CH FORUM automatycznie monitoruje ewentualny wyciek freonu.

Wśród „zrównoważonych” rozwiązań są także bezpłatne stanowisko ładowania samochodów elektrycznych oraz parking dla rowerzystów. Wymienione działania to rezultat przemyślanej eko strategii, której podstawą jest specjalnie opracowana dla CH FORUM polityka środowiskowa – dokument określający cele do osiągnięcia. Zarządzanie zmianami ułatwiają także liczne raporty i testy, którym regularnie poddawany jest obiekt. Są to m.in. raport ekologiczny i akustyczny dla obiektu, test szczelności budynku, wykonanie termowizji obiektu i dachu, a także badania satysfakcji najemców, którzy również zyskują na innowacjach. “Porównując oceny w poszczególnych kategoriach na przestrzeni lat, widzimy ich imponujący wzrost w wielu aspektach, w niektórych do stopnia idealnego.

Największą poprawę zanotowaliśmy w zakresie gospodarowania wodą, zużycia energii oraz pod względem wpływu budynku na zdrowie i komfort odwiedzających”, mówi Patrycja Duczmal. Skalę pozytywnych zmian doskonale oddają dane o zużyciu mediów. W porównaniu z 2008 r. zużycie energii elektrycznej oraz ciepła technologicznego jest mniejsze o około połowę, zaś wody pitnej o ok. 20 proc. Poprzez działania inwestycyjne spadł wskaźnik zapotrzebowania na energię dla budynku z 87, 2 kWh/m kw./rok do 65, 45 kWh/m kw./rok. Mimo już bardzo wysokiego zaawansowania technologicznego budynku, także w tym roku i następnych zarządca CH FORUM w porozumieniu z właścicielem planują kolejne inwestycje. Będą to m.in. montaż instalacji fotowoltaicznej, zabudowa pisuarów bezwodnych, zwiększenie uzysku wody opadowej oraz zwiększenie gatunków roślinności.