Polityka jakości

Jakość jest jedną z podstawowych wartości MVGM. Gwarantujemy najwyższy poziom usług poprzez różne krajowe i międzynarodowe członkostwa, partnerstwa i certyfikaty.

Home > O MVGM > Polityka jakości

Dbałość o jakość potwierdzają nasze partnerstwa i certyfikaty

MVGM aktywnie współpracuje z liderami rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce oraz organizacjami branżowymi, co ma na celu konsekwentne budowanie atrakcyjności polskiego sektora real estate oraz zwiększanie jego innowacyjności:

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH)

PRCH to wiodąca organizacja pozarządowa, działająca na rzecz rozwoju branży, wspierająca i reprezentująca członków w środowisku biznesowym, politycznym i społecznym w celu tworzenia nowoczesnych miejsc handlu, usług, kultury i unikatowych doświadczeń konsumenckich. PRCH jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 240 firm działających w branży nieruchomości, miejsc handlu i usług.

PropTech Foundation

PropTech Foundtion to organizacja branżowa, która koncentruje się na cyfrowej transformacji nieruchomości komercyjnych zorientowanej na człowieka. Fundacja wykorzystuje najnowocześniejsze technologie oraz współpracuje z wiodącymi przedstawicielami branży real estate w Polsce.

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK)

PINK reprezentuje deweloperów, inwestorów, usługodawców sektora nieruchomości komercyjnych w środowisku gospodarczym, politycznym i społecznym. Stowarzyszenie chce mieć wpływ na działania legislacyjne, które dotyczą jego członków, a także promować dobre standardy działania rynku nieruchomości, dbać o wizerunek branży oraz współpracować z innymi organizacjami z sektora real estate.

Międzynarodowe partnerstwa i certyfikaty

 • ISAE 3402 Type II certified (property management)*
 • ISAE 3402 Type II certified (valuations)*
 • Royal Institution of Chartered Surveyors regulated
 • Recognised as European Valuers from the The European Group of Valuers’ Associations

Holenderskie partnerstwa i certyfikaty

 • Member Vastgoedmanagement Nederland
 • SKW certified
 • Member NVM
 • Funda in business partner
 • Signed up with VastgoedCert
 • Registrated as ‘Nederlands Register Vastgoed Taxateurs’
 • Affiliated with the Nederlandse Woning Waarde Instituut
 • Participant owner Stichting Vastgoeddata
 • Affiliated with Kifid
Quality and Certificates