MVGM wiodący zarządca nieruchomości w Europie włącza się w proces przygotowania polskich firm do raportowania ESG. Firma stworzyła strategię, w myśl której wdraża szereg działań dla zarządców nieruchomości oraz swoich klientów. Spełnianie wymogów środowiskowych, społecznych i zarządczych (ESG) nie jest już kwestią wizerunkową, a staje się decydującym atutem w pozyskaniu inwestora lub najemcy.

Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych budynki odpowiadają za 36% zużycia światowej energii, a sektor nieruchomości przebija w tej kategorii nawet transport. Branża nieruchomości generuje około 40% całkowitej emisji gazów cieplarnianych na świecie. Oznacza to, że na firmach, które na co dzień projektują, realizują i zarządzają budynkami ciąży ogromna odpowiedzialność za ograniczenie śladu węglowego.

„Jako zarządcy nieruchomości widzimy, że deweloperzy w nowych inwestycjach stosują coraz więcej rozwiązań zmniejszających ślad węglowy. Dotyczy to każdego etapu życia nieruchomości – od procesu planowania poprzez budowę i zastosowanie materiałów ekologicznych, pochodzących z recyklingu czy od lokalnych dostawców, a kończąc na użytkowaniu budynku i implementacji efektywnych środowiskowo technologii, czy zachowań użytkowników. W większości nowoczesnych biurowców mamy już narzędzia i zaimplementowane strukturalne raportowanie CO2. MVGM również stawia sobie za cel poszukiwanie rozwiązań i innowacji, które możemy wdrożyć we współpracy z naszymi klientami, ale również lub przede wszystkim z wszystkim użytkownikami zarządzanych przez nas budynków. W naszej firmie działa grupa specjalistów i ekspertów z zakresu ESG, którzy budują potężną bazę wiedzy i gromadzą unikalny know-how dotyczący najlepszych praktyk ze wszystkich rynków, na których jesteśmy obecni.  Wszystko po to, by w pełnej gamie usług wspierać naszych klientów i odpowiadać na ich rosnące oczekiwania w kwestiach zrównoważonego rozwoju oraz ochrony klimatu i dziedzictwa naturalnego. Wierzymy, że dzięki wspólnym działaniom poszczególne miasta i regiony staną się lepszym miejscem do życia i ograniczymy zarazem negatywny wpływ człowieka na środowisko”, podkreśla Łukasz Mazurczak, Dyrektor Zarządzający MVGM.

Strategia, którą przyjęło MVGM została stworzona w oparciu o dokument ONZ określający 17 celów zrównoważonego rozwoju w perspektywie do 2030 r. Firma w szczególności będzie realizować założenia związane z poprawą zdrowia i jakości życia, wdrażaniem innowacji, a także chce skupić się na działaniach edukacyjnych, zapewnieniu godnych warunków pracy, a w konsekwencji przyczynić się do wzrostu gospodarczego Polski. Dla zarządcy nieruchomości kluczowym aspektem z agendy ONZ jest współdziałanie na rzecz budowy zrównoważonych miast i społeczności, dlatego powyższe cele, które są ściśle skorelowane z podstawowymi wartościami MVGM, będzie realizować głównie w oparciu o partnerską współpracę ze swoimi  klientami.

„People in the spotlight” – well-being przewagą biur

MVGM jako zarządca nieruchomości mocno skupia się na zapewnieniu dobrego samopoczucia oraz pozytywnych doświadczeń pracownikom korzystającym z biur. Firma stworzyła autorski program „People in the spotlight”, który w bardzo szczegółowy sposób analizuje i komunikuje różne aspekty wpływające na zdrowie, komfort i świadomość użytkowników. Jest to mapa różnych inicjatyw, które MVGM wdraża jako część całościowego podejścia do ESG i faktycznego ograniczania śladu węglowego. Są to zarówno działania w budynkach (np. filtry wody, monitoring jakości powietrza, rośliny usuwające toksyny i poprawiające jakość powietrza w miejscu pracy), jak również programy edukacyjne i szereg dedykowanych akcji mających bezpośrednie przełożenie na komfort, dobrostan i w konsekwencji efektywność pracy użytkownik przestrzeni biurowych.

„Chcemy pokazać, że biuro jest bezpiecznym i najbardziej optymalnym miejscem do szeroko pojętej pracy, a warunki, które oferują nowoczesne biurowce, są bardzo trudne do odtworzenia w przestrzeniach domowych. Większość doby spędzamy wewnątrz budynków, stąd tak ważne jest, by w biurach stosować rozwiązania, które korzystnie wpłyną na zdrowie, kondycję, nastrój, a w rezultacie – samopoczucie i wydajność użytkowników, a w konsekwencji na komercyjne decyzje najemców związane z przedłużeniami umów najmu”, dodaje Łukasz Mazurczak.

ESG w praktyce. Ekotech – nowy standard zarządzania nieruchomościami

Eksperci MVGM doradzają we wdrażaniu szeregu rozwiązań, które nie tylko chronią środowisko, ale również przynoszą wymierne korzyści właścicielom i najemcom nieruchomości. Zarządca stawia na rozwój nowoczesnych technologii, które z jednej strony oszczędzają źródła energii, a z drugiej zapewniają komfort użytkowania, są to np. systemy oparte na sztucznej inteligencji oraz komunikujące, rejestrujące i analizujące dane. Zaangażowanie najemców, nowoczesna komunikacja, moderowanie ich zachowań, a nawet zainteresowań pod kątem szeroko pojętej ekologii, ma kluczowe znaczenie. Firma prowadzi szkolenia dla najemców promujące oszczędzanie energii. Co więcej, zarządca wdraża również działania na rzecz zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej, budowy zielonych enklaw i kwietnych łąk wokół budynków. Poprzez różne akcje zachęca także do korzystania z alternatywnych sposobów dojazdów do pracy, takich jak rower i carsharing oraz zmniejszenia zużycia plastiku, rozdając przyjazne dla środowiska szklane butelki.

„Kluczową rolą zarządcy nieruchomości jest edukacja uczestników rynku nieruchomości, zaczynając od największych podmiotów – inwestorów i właścicieli nieruchomości, poprzez naszych najemców oraz zarządców, a kończąc na usługodawcach. Ci ostatni są równie ważnym ogniwem w całym procesie. Przykładowo zatrudniamy firmy sprzątające, które wykorzystują środki chemiczne posiadające odpowiednie atesty, wybieramy firmy techniczne, które wiedzą jak dobrze sterować systemami budynku, bo wiemy, że tylko kompleksowe działania mogą przynieść znaczące korzyści”, wyjaśnia Katarzyna Jaskiewicz, Dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami Biurowymi i Magazynowi w MVGM.

Green to za mało?

„W ramach przyjętej strategii doradzamy i przeprowadzamy swoich klientów przez procesy zielonej certyfikacji LEED, BREEAM, WELL. Rekomendujemy również właścicielom budynków analizę dostawców energii i wybór tych, którzy korzystają ze źródeł odnawialnych. Firma zamierza również prowadzić swoich klientów w procesie ich transformacji energetycznej”, dodaje Katarzyna Jaskiewicz.

Jak wynika z najnowszego raportu Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych, za oczekiwaniami rynku idą zmiany regulacyjne, które także wymuszą na firmach podjęcie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Autorzy raportu podkreślają, że liczba polskich firm zobowiązanych do raportowania ESG może zwiększyć się nawet do 3 600 po wejściu w życie nowej dyrektywy Parlamentu i Rady UE. Mało tego, nie można wykluczyć, że od 2026 roku o ESG będzie musiała raportować każda firma, która zatrudnia powyżej 10 pracowników. Nawet jeśli znajdą się mniejsze przedsiębiorstwa, których regulacje nie obejmą, to i tak dostosowanie do norm zrównoważonego rozwoju wymuszą na nich więksi kontrahenci.