Gerard Bakker van MVGM Wonen | De ontwikkelingen staan niet bepaald stil in corporatieland. Woningcorporaties hebben te maken met veranderingen die van grote invloed zijn op hun interne organisatie en beleid. Verhuurdersheffing, focus op de kerntaak, druk op de bedrijfslasten, maatschappelijk presteren, passend toewijzen, scheiding DAEB en niet-DAEB zijn belangrijke thema’s. Het zijn moeilijke keuzes, een win-win situatie lijkt onmogelijk. Welke kanten kunnen corporaties op?

Als mensen aan mij vragen wat ik doe voor de kost antwoord ik meestal ‘Ik werk bij een woningcorporatie, maar dan zonder eigen woningen’. Want dat is het toch eigenlijk? Een commerciële woningbeheerder beheert naast dure ook sociale woningen. Hij verhuurt ze, onderhoudt ze, int de huur, heeft contacten met de huurders, praat met gemeenten en andere corporaties en kent de lokale woningmarkt. Allemaal precies hetzelfde dus. Of toch niet?

De ene maatregel buitelt over de andere heen

Natuurlijk is er wel een groot verschil, en dat zit ‘m er vooral in dat commerciële vastgoedmanagers niet zelf de eigenaar zijn van de woningen die ze beheren. En dat is een hele zorg minder. Je zult maar wél eigenaar zijn van huurwoningen in deze tijd. De ene maatregel buitelt over de andere heen, ze kosten meestal geld en ze hebben allemaal gevolgen voor de bedrijfsvoering.

Terug naar de kerntaak

In Nederland geldt ‘eigendom’ als het hoogste recht; jij mag met jouw eigendom doen wat je goeddunkt. Geldt dat ook voor huurwoningen? Daar heeft de overheid een forse vinger in de pap, of het nou gaat om de verhuur, exploitatie, aankoop of verkoop. De lasten dreigen de lusten al helemaal te overschaduwen met de komst van de Nieuwe Woningwet. Het motto is ‘Terug naar de Kerntaak’. Daar hoor en lees je veel over in de corporatiewereld de laatste tijd. Logisch ook.

Is het dan nu allemaal kommer en kwel? Wij spreken dagelijks met onze relaties bij corporaties en zij zien allerlei mogelijkheden om een antwoord te bieden aan de uitdaging van deze tijd. De gevolgen van die mogelijkheden lopen uiteen. Zijn er ook kansen?

Verschillende oplossingen, verschillende gevolgen

Sommige corporaties verlagen de huur om de betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroep te waarborgen. Lang niet iedere corporatie kan zich dat echter permitteren. Andere corporaties kiezen er voor om hun onderhoudsdienst uit te besteden, ook al betekent dat dan soms ook ontslagen. Weer andere corporaties verkopen woningen om inkomsten te genereren en lasten te verlagen. De corporatie verliest dan wel aan omvang, met gevolgen voor het aanbod, maar in sommige regio’s kan dat.

Beheer van niet-DAEB uitbesteden

We spreken met corporaties steeds vaker over de mogelijkheid om het beheer van hun niet-DAEB bezit uit te besteden. We zijn hier als MVGM ook steeds actiever in. Op die manier genereren corporaties meer inkomsten en realiseren ze lagere bedrijfslasten. Steeds meer corporaties zien dat als een goede optie, omdat ze het financiële voordeel ten goede kunnen laten komen aan hun DAEB-bezit en, last but not least, meer ruimte hebben om zich te focussen op hun kerntaak.

Kennis en ervaringen delen?

Heeft u een andere oplossing voorhanden of goede of slechte ervaringen met keuzes die u heeft gemaakt? Wij denken graag met corporaties mee en delen ook graag kennis en ervaringen. Leuk als u contact met ons opneemt.

[medewerker id=33]