Ondersteuning Zorgvastgoed

Eigen specialisten, insourcen of uitbesteden?

Vastgoedmanagement wel of niet uitbesteden

Nu uw zorgvastgoed een strategisch bedrijfsmiddel is geworden, heeft u zich wellicht afgevraagd of u het vastgoedmanagement wel of niet moet uitbesteden. Hier is geen standaard antwoord op. De keuze is immers afhankelijk van uw situatie. Heeft u personeel dat het vastgoedmanagement professioneel kan uitvoeren? Welke processen zijn er al en hoe verlopen deze? Zo zijn er legio redenen waarop het besluit om wel of niet uit te besteden kan worden genomen. Om u een handvat te geven hebben wij een checklist gemaakt waarin alle onderwerpen staan waaraan u moet denken als het gaat om professioneel vastgoedmanagement. Uiteraard denken wij graag met u mee en kunnen wij u ondersteunen om uw vastgoedmanagement organisatie in te richten. Voorbeelden waarbij we u kunnen ondersteunen zijn:

Uw vastgoedportefeuille inzichtelijk

Waarschijnlijk heeft u alle statische gebouwinformatie, zoals oppervlakten, huurovereenkomsten e.d. wel voorhanden. Maar weet u ook wat bijvoorbeeld de energiekosten per m2 zijn? Of per bed? En weet u wat de dagelijks onderhoudskosten zijn? Wij kunnen dit op basis van door u aangeleverde gegevens voor u in beeld brengen en uw vastgoedportefeuille intern benchmarken. Zo krijgt u kengetallen en weet u of een gebouw relatief duur of goedkoop is. Op basis daarvan kunt u besluiten om bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen te treffen.

Het inrichten van een verhuurorganisatie voor uw zorgwoningen

U heeft de juiste mensen in dienst om zorgwoningen te verhuren aan kandidaat huurders, maar u wilt de verhuur van de zorgwoningen professioneler aanpakken? U kunt hiervoor vaste procedures inrichten, standaarddocumenten of richtlijnen vastleggen. Daarnaast moeten uw mensen getraind worden om volgens deze wijze te werken. Wij kunnen u helpen om deze organisatie in te richten en uw medewerkers klaar stomen om via een nieuwe werkwijze te gaan werken.

Het proces rondom huurverhogingen inrichten en uitvoeren

Huurverhogingen komen elk jaar terug. Met welk percentage mogen de huren dit jaar worden verhoogd? Welke regels gelden er en welk tijdpad moet worden gehanteerd. Wij maken u graag wegwijs in de wirwar van regels omtrent de huurverhogingen en zorgen samen met u dat de huurders van uw zorgwoningen op tijd worden geïnformeerd.

Het afrekenen van servicekosten

Rekent u de servicekosten af met de huurders van uw zorgwoningen? Wanneer u dit niet doet bent u zeker niet de enige. Het merendeel van de zorginstellingen rekent de servicekosten niet af met de huurders. U mag verschillende kosten doorberekenen aan de huurders via de servicekosten. Als u dit niet doet betaalt u mogelijk een groot deel van de kosten zelf, terwijl dit niet hoeft. En heeft u de voorschotten al eens verhoogd? Wij helpen u graag met het inzichtelijk maken van de kosten en het afrekenen ervan met de huurders. Daarnaast kunnen we samen bekijken of het voorschot nog reëel is ten opzichte van de werkelijke kosten.

Het inrichten van een servicepunt voor vragen van bewoners

Huurders weten niet waar ze terecht kunnen voor vragen. Voor de technische vragen moeten ze bij de receptie zijn, voor vragen over de huur moeten ze bij de financiële administratie zijn en ga zo maar verder. Herkent u dit en wilt u dat de huurders van uw zorgwoningen beter weten waar ze terecht kunnen met hun vragen? Wij denken graag met u mee hoe u dit het beste kan organiseren.

Het efficiënt organiseren van het planmatig onderhoud

Een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) is een goede start voor het inzichtelijk maken van de onderhoudskosten in de komende jaren. Hierin worden de noodzakelijke (grote) onderhoudswerkzaamheden benoemd en een kosteninschatting gemaakt op basis van kostenkengetallen. Maar hoe kan de uitvoering ervan zo efficiënt mogelijk worden georganiseerd? Wij geven u hiervoor graag de handvatten. Wij bekijken samen de MJOP, geven prioriteiten en helpen u bij het doen van bijvoorbeeld offertetrajecten.

Beheerprocedures maken en implementeren

Elke stap binnen het vastgoedmanagement kan worden vastgelegd in een procedure. Elke zorgorganisatie vindt hierbij weer andere procedures belangrijk. Wij beoordelen samen met u welke procedures er binnen u organisatie passen en zorgen ervoor dat uw mensen worden opgeleid.

Kim van de Stay

Directeur MVGM Zorgvastgoed

kmw.vande.stay@mvgm.nl +31 (0)88 432 47 81 Wilt u contact opnemen met MVGM Wonen? Klik hier