Taxaties voor woningcorporaties

MVGM Vastgoedtaxaties helpt u graag met een goede en betrouwbare taxatierapportage die voor u als woningcorporatie het verschil kan maken

Taxaties voor grote, middelgrote en kleine woningcorporaties

Er zijn regelmatig situaties waarbij een goede en betrouwbare taxatierapportage voor u als woningcorporatie het verschil kan maken. Een goede onderbouwing en visie zijn essentieel om uw vraagstukken te beantwoorden en beslissingen te kunnen nemen.

MVGM Vastgoedtaxaties heeft een gespecialiseerd team dat volledig op de hoogte is van de meest actuele wetgeving. Onze specialisten beschikken over de benodigde ervaring en vakkennis om u te begeleiden en te adviseren. Wij gebruiken graag onze kennis en ervaring om u het inzicht te geven om tot de juiste beslissing te komen.

Taxatie voor (complexgewijze) verkoop

Indien u een complexgewijze verkoop voorbereidt, is een gefundeerde taxatierapportage de basis in uw verkoopproces. Het is uw doelstelling om bij verkoop in ieder geval de marktwaarde te realiseren. Inzicht in de marktwaarde bij aanvang van het verkooptraject is essentieel en zal op een positieve wijze bijdragen aan uw verkoopproces en de kans om uw doelstelling te halen vergroten.

Na overeenstemming met een kopende partij, geeft de Autoriteit woningcorporaties en het WSW al dan niet goedkeuring aan de voorgenomen transactie. De taxatierapportage is een belangrijk onderdeel van het besluitvormingsproces en moet voldoen aan de eisen die de Woningwet 2015/ BTIV hieraan stellen. Ons gespecialiseerde team heeft hier veel ervaring mee en adviseert u graag in dit proces.

Aankoopbeslissing mede op basis van vastgoedtaxatie

Wanneer u vastgoed wilt aankopen is inzicht in de marktwaarde belangrijk voor uw interne besluitvorming. Een taxatie geeft u inzicht in het aan te kopen vastgoed; wat is de huurpotentie en de leegwaarde van het vastgoed, wat is de juridische situatie en wat zijn mogelijke bedreigingen? Kortom wat is onze visie ten aanzien van het vastgoed?

Beleidsmatige beslissingen onderbouwen

Een groot deel van uw beleidsmatige vastgoed beslissingen zijn gericht op verduurzaming, renovatie en innovatie. Voor de verantwoording van deze besluiten is het van essentieel belang om inzicht te krijgen wat deze investeringen bijdragen aan zowel uw maatschappelijke- als ook financiële rendement. Wij maken deze vertaalslag graag voor u, maar denken ook graag met u mee in de te maken keuzes. Wij kunnen bijvoorbeeld de impact op de marktwaarde van diverse renovatie scenario’s voor u inzichtelijk maken.

Marktwaarde taxaties voor de jaarrekening

Al uw vastgoed in exploitatie dient jaarlijks getaxeerd te worden op marktwaarde ten behoeve van de jaarrekening van uw woningcorporatie. De taxatie dient uitgevoerd te worden conform het ‘Handboek modelmatig waarderen Marktwaarde’.

Taxeren voor de jaarrekening van een woningcorporatie is gekwalificeerd als een wettelijke taxatie waardoor de werkwijze anders is dan van een ‘reguliere’ taxatie. In de basis betreft het een modelmatige taxatie welke u zelf als woningcorporatie volgens vastgestelde parameters en regels (‘basisversie’) dient uit te voeren. Wanneer u echter op complexniveau een betrouwbare taxatie wilt, kunt u kiezen voor de ‘full versie’. In enkele gevallen bent u ook verplicht op ‘full versie’ te taxeren en heeft u geen keuze. Bij een ‘full versie’ taxatie kan er gebruik gemaakt worden van ‘vrijheidsgraden’ waardoor diverse parameters onderbouwd gewijzigd kunnen worden ten opzichte van de ‘basis versie’. Wanneer u van de ‘full versie’ gebruik wilt maken dient u een externe taxateur in te schakelen. De uitkomst van de taxatie is op zowel portefeuille als op complex niveau betrouwbaarder in vergelijking met de ‘basis versie’ en is hierdoor veel beter bruikbaar voor asset- en portfolio management. Wij hebben veel ervaring met het uitvoeren van Handboek taxaties van zowel grote portefeuilles als kleine portefeuilles.

Bent u benieuwd naar meer informatie? Neem vrijblijvend contact op

Wij helpen u graag om inzicht te krijgen in de waarde van uw vastgoed. Wij voeren de benodigde taxaties voor u uit en ondersteunen u bij het interpreteren van de uitkomsten. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Frank Alberts

Director & Register taxateur o.z.

f.alberts@mvgm.nl +31(0)6 13 66 59 06 Wilt u contact opnemen met MVGM Wonen? Klik hier