Taxaties van specials

MVGM beschikt over een specialistisch team die zich full time richt op advies- & taxatievraagstukken op het gebied van Specials/exploitatiegebonden vastgoed

MVGM vastgoedtaxaties: Specials

De vastgoedmarkt bestaat uit een diversiteit van gebouwen, waarbij een bijzondere categorie de zogenoemde Specials zijn (ook wel exploitatiegebonden vastgoed genoemd). De definitie van een Special is ondergenoemd weergegeven:

“Een gebouw (en/of vergelijkbaar recht) welke door haar eigenschappen, inrichting en specifieke c.q. beperkte gebruiksmogelijkheden volledig ten dienste staat aan één specifiek gebruik en/of specifieke sector, met de daarbij behorende grote verwevenheid van gebouw en bedrijfsvoering en waarbij tot slot transacties plaatsvinden op basis van het handelspotentieel”. (RICS Red Book Global Edition 2020 en Taxatieleer Arnhem, Berkhout, Ten Have vijfde druk)

MVGM beschikt over een specialistisch team die zich full time richt op advies- & taxatievraagstukken op het gebied van Specials/exploitatiegebonden vastgoed. MVGM is in de basis actief in de volgende sectoren:

 • Advertisement (reclamezuilen, led-boarding)
 • Energy & Oil (tankstations, laadstations, ((ketting)baan wasstraat)
 • Funeral & Cemetery (crematorium, begraafplaats, natuurbegraafplaats, uitvaartcentrum)
 • Hotel & Hospitality (hotels, recreatieparken, campings, vakantiepark)
 • Legal (opstalrecht, erfpacht en gerechtelijke deskundigheid)
 • Leisure (casino, wellness, sauna)
 • Sports (golfbaan, voetbalstadion, clubhuis, padel)

Naast bovengenoemde sectoren houdt het team zich bezig met een diversiteit van maatwerk opdrachten, waarin veelal de combinatie van kennis op het gebied van exploitaties en vastgoed als zeer belangrijk wordt ervaren door opdrachtgevers.

Klantgerichtheid
Het Specials team staat bekend om haar directe betrokkenheid in de sectoren waarin zij actief is en vormen om deze reden een belangrijke gesprekspartner van de opdrachtgever. De persoonlijke werkwijze en de (financiële) sectorkennis (naast de vastgoedkennis) worden door de opdrachtgevers als een belangrijke toegevoegde waarde ervaren in het taxatieproces.

Proces
Kort samengevat is het taxatieproces van een Special als volgt opgebouwd:

 1. Voorbereiding van het team op de opdracht
 2. Voorbereiding segment van de sector
 3. De tijd nemen voor een goed gesprek met opdrachtgever inclusief opname op locatie
 4. Bepalen van markthuur en financiële draagkracht op basis van financiële analyse
 5. Opstellen taxatierapportage
 6. Afronding

Bent u benieuwd naar meer informatie? Neem vrijblijvend contact op

Wij helpen u graag om inzicht te krijgen in de waarde van uw vastgoed. Wij voeren de benodigde taxaties voor u uit en ondersteunen u bij het interpreteren van de uitkomsten. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Richard Pietersen

Managing Director & Register taxateur o.z

rt.pietersen@mvgm.nl +31(0)6 19 27 30 55 Wilt u contact opnemen met MVGM Wonen? Klik hier