Property Management

Onze Property Managers helpen u met het commerciële, technische en financiële beheer van uw vastgoed

Deskundig en proactief hotelvastgoed management

U wilt het rendement van uw hotelvastgoed optimaliseren, zonder dat dit ten koste gaat van de staat van het onderhoud en de huurderstevredenheid.

Wij bieden u deskundig en proactief:

  • Commercieel beheer
  • Technisch beheer
  • Financieel beheer

Het resultaat is goed onderhouden vastgoed, een hoge huurderstevredenheid, de administratie op orde en een optimaal rendement.

Commercieel beheer

Doordat wij dicht op uw huurders staan ligt de focus van onze accountmanagers op het optimaliseren van het rendement van uw hotelvastgoed. Wij zijn continu bezig om huurders wensen te vertalen naar vastgoed strategie en visa versa. Dit doen we mede door pro actief verhuur management.

Technisch beheer

De technische staat van uw vastgoed is van grote invloed op de huurderstevredenheid en verhuurbaarheid. Er komt veel bij kijken om uw object(en) goed te onderhouden. Groot onderhoud is met regelmaat noodzakelijk, maar u krijgt ook te maken met huurders die storingen en gebreken melden en leveranciers die dit goed en snel op moeten kunnen pakken

Wij kunnen u het technische beheer uit handen nemen. We zijn een landelijke organisatie met lokale vestigingen. Dat maakt dat we aan de ene kant kunnen profiteren van grote inkoopvoordelen waardoor we uw servicekosten kunnen verlagen.

Aan de andere kant werken we met vaste lokale partners, van wie we weten dat ze staan voor hoge kwaliteit en service naar uw huurders. Na afronding van onderhoud voeren we ook steekproeven en klanttevredenheidenquêtes uit, waarmee we onze leveranciers continu evalueren op prijs en kwaliteit.

Onderhoud prioriteren met scenario’s

Op basis van de beschikbare budgetten en de in de MJOP aangegeven risico’s adviseren we u over de omvang en de planning van de noodzakelijke onderhoudsactiviteiten.

Daarbij stellen we de beleidsmatige uitgangspunten ten aanzien van de exploitatie en het rendement centraal, wat leidt tot verschillende scenario’s en uitkomsten. Dit geeft u de mogelijkheid om te prioriteren en de gestelde onderhouds- en budgetdoelen te behalen.

Afhankelijk van uw doelstelling geven we invulling aan de MJOP en maken we keuzes voor detailniveau en methodiek, zoals bijvoorbeeld de NEN 2767.

Financieel beheer

Voor u als vastgoedeigenaar is voorspelbaarheid van uitgaven en inzicht in mogelijke risico’s van groot belang. Een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) geeft u het inzicht dat u nodig heeft.

U ziet hierin precies hoe de exploitatiekosten zich ontwikkelen en wat de rendementsverwachting is van uw vastgoed. Het onderhoud is daarbij geen doel op zich, maar levert een bijdrage aan het optimaliseren van de exploitatie of de investering.

Meer weten of een afspraak maken?

Wilt u meer weten over kantorenmanagement en hoe wij u kunnen ondersteunen? Neem contact met ons op, we adviseren u graag.

Ruben de Koning

Directeur MVGM Property & Asset Management

r.de.koning@mvgm.nl +31 (0)88 432 49 90 Wilt u contact opnemen met MVGM Wonen? Klik hier

Paul de Roo

Sr. Business Development Manager

pfj.de.roo@mvgm.nl +31 (0)88 432 49 90

Onze medewerkers