Retail

MVGM Bedrijfsmakelaars kan zelfstandig ondernemers en landelijke filiaalbedrijven, beleggers, ontwikkelaars en gemeenten optimaal begeleiden in vastgoedvraagstukken

MVGM, thuis in winkels

MVGM heeft met haar vele vestigingen een landelijk netwerk opgebouwd. Gedegen ervaring en professionaliteit worden gekoppeld aan plaatselijke en regionale kennis. Daardoor kan het makelaarsteam van MVGM zelfstandig ondernemers en landelijke filiaalbedrijven, beleggers, ontwikkelaars en gemeenten optimaal begeleiden in vastgoedvraagstukken.

MVGM is een onafhankelijk adviseur voor winkelvastgoed met ruime ervaring in:

  • aan- en verhuur en aan- en verkoop
  • taxaties en waardebepalingen
  • huurprijsherzieningen
  • heronderhandelingen
  • research en locatieonderzoek.

Solitaire winkelpanden in hoofd- en aanloopstraten, winkelcentra en beleggingsportefeuilles zijn ons speelveld. Onze kennis van de plaatselijke markt en de ondersteuning van onze researchafdeling geven ons inzage in de omzetgegevens van retailers en hun concurrentiepositie. Hierdoor kunnen wij gedegen analyses afgeven voor het nemen van vastgoedbeslissingen. Of het nu bijvoorbeeld gaat om een solitair pand of een ingewikkelde vastgoedconstructie met winkels en woningen, die uitdagingen gaan wij niet uit de weg!

De veelzijdigheid van MVGM vertaalt zich ook in het waarderen van winkelvastgoed en bij heronderhandelingen. Wij verrichten, veelal in samenspraak met ons landelijk taxatieteam, waardebepalingen en taxaties voor alle mogelijke -winkelvastgoed, bestaand en nog te ontwikkelen.

In opdracht van huurders of verhuurders en Rechtbanken worden onze winkelmakelaars geregeld gevraagd te adviseren bij een huurprijsherzieningsprocedure (artikel 7:303). Onze plaatselijke en regionale kennis van de retailomzetten en verhuurtransacties maken het mogelijk dat wij ons onderscheiden in dit specialistische segment.

De kracht van MVGM zit in:

  • persoonlijk contact met een ervaren makelaar
  • lokale betrokkenheid en landelijke kennis
  • beschikbaarheid van big-data en overige research