In onze laatste nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de Tijdelijke subsidieregeling Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB). Dit is een subsidieregeling voor compensatie voor blokaansluitingen op warmte, gas en elektriciteit van wooneenheden. De regeling biedt VvE’s de mogelijkheid om een compensatie aan te vragen voor deze kosten.

Sinds vorige week is vanuit de Rijksoverheid concreet duidelijk geworden hoe de aanvraag moet worden gedaan en welke gegevens aangeleverd moeten worden.

Omdat MVGM lid is van VGMNL is het mogelijk om voor de subsidieaanvraag een ‘bulkroute’ te gebruiken, zoals deze wordt genoemd.  Deze ‘bulkroute’ heeft als voordeel dat minder details direct moeten worden aangeleverd en dat een aanvraag compacter en sneller kan worden ingediend. Er is echter wel een specifieke aanvraagprocedure die gevolgd moet worden. Dit moet in één keer goed en volledig worden gedaan. Zorgvuldigheid is belangrijk.

De komende weken gaan wij hard aan de slag om alle gegevens te verzamelen en op een rij te zetten. Vervolgens onderzoeken wij of uw VvE recht heeft op deze tegemoetkoming. Is dit het geval, dan vragen wij de compensatie aan. U hoeft hiervoor niets te doen.

Als de aanvraag voor uw VvE is ingediend, laten wij dit weten.
Heeft u nog vragen? Bel of mail uw accountmanager.