“De huurprijzen van geliberaliseerde huurwoningen zijn in de eerste zes maanden van 2017 met 4,3% gestegen ten opzichte van een jaar eerder” aldus Roger Felix, Directeur MVGM Vastgoedtaxaties. De mediane huurprijs per m² bedroeg in de eerste helft van 2017 €9,19 per m² per maand. De afgelopen jaren laat de huurprijs een bijna continue groei zien. Dit heeft er voor gezorgd dat er bij veel nieuwbouwprojecten in de grote steden steeds kleinere appartementen worden gebouwd. Dit blijkt uit het rapport ‘MVGM Vastgoedtaxaties Huurwoningmarkt H1 2017’ van MVGM Vastgoedtaxaties.

Tekort aan middel dure huurwoningen

Het tekort aan middel dure huurwoningen concentreert zich met name in de grote steden in de Randstad en de grotere provincie steden buiten de Randstad. Dit zorgt ervoor dat er voornamelijk sprake is van een opwaartse prijsdruk van appartementen. De huurprijs van appartementen nam met 6,5% toe, terwijl de groei van de huurprijzen van eengezinswoningen met 3,8% bescheidener was.

De opkomst van kleinere woningen

De stijgende huurprijzen hebben er voor gezorgd dat er bij nieuwbouwprojecten en transformaties steeds meer kleinere appartementen worden gebouwd. De gemiddelde grootte van een verhuurd appartement is de afgelopen jaren fors gedaald. Voor eengezinswoningen is de grootte relatief stabiel gebleven rond 120 m², maar de gemiddelde grootte van appartementen is gedaald van boven de 100 m² tot 93 m² in de eerste zes maanden van 2017. Het aantal kleinere woningen neemt toe en hier is ook een forse stijging van de huurprijs te zien. Woningen met een huurprijs rond de liberalisatiegrens worden gemiddeld gezien steeds kleiner. De gemiddelde grootte is gedaald van circa 100 m² in 2012 tot 87 m² in 2017. Roger Felix: “Dit bevestigt het beeld dat mensen in de stad steeds kleiner gaan wonen en het verklaart de opkomst van microwoningen in steden als Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag. Locatie en betaalbaarheid is belangrijker voor bewoners dan ruimte, de stad wordt gebruikt als woonkamer.”

Verschillen in Randstad en niet-Randstad huurprijzen

Er zijn wel grote regionale verschillen in de huurprijzen, er bestaat een duidelijk verschil tussen Randstad en niet-Randstad. Maar ook binnen de Randstad zijn er grote verschillen, Amsterdam is hier afgetekend koploper wat betreft de huurprijzen per vierkante meter (€16,60), maar ook in Haarlem (€15,90) en Amstelveen (€13,50) liggen de prijzen relatief hoog. Utrecht laat ook een forse stijging zien tot €11,20 per m² (+15%). In de zuidvleugel van de Randstad liggen de huurprijzen op een lager niveau, hier komt de huurprijs per vierkante meter niet boven de €10. In Den Haag werd de eerste zes maanden van 2017 circa €9,85 per m² (+5%) betaald en in Rotterdam €9,50 (+1%). Ook de groeipercentages liggen in de noordvleugel over het algemeen hoger dan in de zuidvleugel.