Skupina MVGM získala nové mandáty v Německu, Nizozemsku, Španělsku, Portugalsku a Rumunsku

Praha, 7.4.2021 – Díky desítkám let zkušeností v Nizozemsku a po získání aktivit v oblasti správy nemovitostí od společnosti JLL se společnost MVGM stala v polovině roku 2019 evropskou špičkou ve správě nemovitostí. Při rozšíření řad o více než 500 nových zaměstnanců v 10 evropských zemích a zřízení přes 20 nových mezinárodních kanceláří, MVGM nikdy nezapomnělo na svou původní ambici: stát se evropským lídrem v oblasti správy nemovitostí.

Partnerství ve Francii, Itálii a Velké Británii

Výkonný ředitel pro Evropu Maarten de Haas se připojil k MVGM 1. ledna 2020. Došlo tak k posilnění výkonného managementu MVGM, který právě spolu s Maartenem pokračoval v cestě rozšiřování mezinárodní působnosti o partnerství ve Francii, Itálii a Velké Británii. Maarten dále také pod hlavičkou MVGM inicioval a uvedl na evropský trh službu správy rezidenčních nemovitostí. „Propojení lokální působnosti a znalosti místního trhu s mezinárodními odbornými znalostmi mají pro naše klienty zásadní význam a my jsme hrdí na rychlý růst, kterým společnost MVGM v uplynulém roce prošla.“

Rozšíření mezinárodních služeb o správu rezidenčních nemovitostí

Portfolio správy nemovitostí společnosti MVGM získané od JLL, pochází primárně z oblasti komerčních aktiv. Díky desítkám let zkušeností se správou rezidenčních nemovitostí v Německu a Nizozemsku bylo proto logickou volbou pro MVGM spojit mezinárodní síly v projektových týmech – a propojit lokální a mezinárodní odborníky a odborníky na rezidenční projekty. Díky silné infrastruktuře, vynikající technologické platformě a specializovaným týmům se společnosti MVGM podařilo rozšířit a implementovat služby správy rezidenčních nemovitostí do všech 10 zemí, ve kterých společnost MVGM působí. A to velmi úspěšně: MVGM získalo od čtvrtého čtvrtletí roku 2020 hned několik mandátů v různých zemích.

Nové rezidenční mandáty v Nizozemsku, Německu, Španělsku, Portugalsku a Rumunsku

Kromě neustále rostoucí podnikatelské činnosti v Nizozemsku a Německu získala společnost MVGM nedávno také několik mandátů ve Španělsku, Portugalsku a Rumunsku. MVGM v těchto zemích má ve správě převážně byty a rodinné domy. Investoři zaměření na rezidenční nemovitostí zde hledají nové investiční příležitosti. Bas van Winden, Residential Operations Manager MVGM pro Evropu,: „Je mi potěšením pracovat s našimi silně motivovanými týmy na trhu s rezidenčními nemovitostmi po celé Evropě. Společně jsme aktivovali jejich správu na místních trzích a implementovali do našich služeb evropskou regulaci ochrany údajů i lokální bytovou legislativu. Úspěšné získání dalších mandátů ukazuje, že si investoři uvědomují, že správa rezidenčních nemovitostí není snadný úkol. Společnost MVGM neslouží pouze investorům za účelem jejich vyšší návratností investic, ale zajišťuje také nájemníkům, aby se v námi spravovaných nemovitostech cítili bezpečně a opravdu jako doma.“ Španělský tým MVGM spravuje rezidenční portfolio několika investorů. Společnost MVGM bude zajišťovat komplexně celý proces správy – od pronájmu bytu až po jediné kontaktní místo k řešení všech problémů pro nájemníky. Španělská generální ředitelka MVGM Elisa Navarro: „Zatímco my se staráme o provozní aktivity rezidenčních investic a snažíme se optimalizovat jejich návratnost, náš klient se může plně soustředit na svůj hlavní předmět podnikání. Díky lokální působnosti a znalosti místního trhu v kombinaci s našimi nejlepšími mezinárodními zkušenostmi z oblasti bydlení si dobře uvědomujeme potřeby a očekávání nájemníků. Ať máme ve správě studentské bydlení, bydlení pro seniory nebo sociální bydlení, snažíme se maximálně, jak je to jen možné, zpříjemnit prostředí pro bydlení pro nájemníky. Naši specialisté jsou připraveni starat se o více investorů i nájemníků nemovitostí.“

Propojení lokální působnosti a znalosti místních trhů s mezinárodními zkušenostmi

Slova Maartena De Haase „Vidíme výrazný nárůst investorů, kteří rozšiřují svá nemovitostní portfolia o bytové jednotky; máme nyní skvělou příležitost spolupracovat s našimi klienty a nájemníky na rostoucím trhu s rezidenčním bydlením v Evropě. Jsme první špičkový evropský správce nemovitostí, který rozšířil své služby také do oblasti rezidenčního bydlení, a jsme velmi hrdí na to, že se nám daří získat důvěru našich stávajících i nových klientů pro správu jejich rezidenčních nemovitostí.“